Tevékenység

7112 Mérnöki tevékenység

Építési műszaki ellenőr:

 • az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése és ellenőrzése,
 • az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély (illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély) és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, az engedélyekben és tervdokumentációkban foglaltak betartatása,
 • az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok elvégzésének ellenőrzése, megkövetelése,
 • az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
 • az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
 • biztosítása annak, hogy az építési napló - jogszabályban meghatározott esetekben - a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon,
 • a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
 • a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,
 • a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
 • az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,
 • egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
 • a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,
 • a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban.

Felelős műszaki vezető:

 • Az építési-szerelési munkák irányítása,
 • Az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági engedélyek) betartatása, azok betartásának az általunk vezetett építkezéseken való ellenőrzése,
 • Az építési napló megnyitása, vezetése, ellenőrzése és lezárása, az építési munkahely átvétele, őrzésének biztosítása,
 • Az építőipari munkafolyamat szakszerű megszervezése, az egész kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása,
 • A szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése,
 • Az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása,
 • Az építtetővel, illetve annak helyszíni képviselőjével (építési műszaki ellenőr), továbbá az esetleges alvállalkozók felelős műszaki vezetőivel való együttműködés,
 • Az építési tevékenység műszaki terveitől eltérő, nem építési engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése,
 • Az átadás-átvételi eljárásban, illetőleg a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele az építési naplóban,
 • Az építményen végzett építési-szerelési munkák, továbbá az alvállalkozók munkájának összehangolása,
 • Az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtása és a munkaterület átadása az építtetőnek.

Szakértői anyagok készítése: elsősorban Önkormányzati utak vis major eseményeivel kapcsolatos szakértői anyag készítése.