Referenciák

Korábbi projektek ismertetése, időpontjai, mettől meddig (év/hó)Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett tevékenység bemutatása
„Villány Város Önkormányzatának képviselete, műszaki ellenőri feladatok ellátása, közlekedési építmények műszaki szakértői tevékenységének ellátása”

2016.05.
Közlekedési és vízgazdálkodási kivitelezési projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása, közlekedési építmények műszaki szakértői tevékenysége

Munkavégzés és Felelősség: önálló
„Siklós Város Önkormányzatának képviselete, műszaki ellenőri feladatok elvégzése, műszaki szakértői tevékenység ellátása.”

2016.04.
Közlekedési és vízgazdálkodási kivitelezési projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása, közlekedési építmények műszaki szakértői tevékenysége

Munkavégzés és Felelősség: önálló
„2016. évi út- és járdafelújítások Siklós Város közigazgatási területén” II. ütem projekt során műszaki ellenőri feladatok ellátása

2016.05.– 2016.06.
Közlekedési kivitelezési projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: önálló

 
„2016. évi út- és járdafelújítások Siklós Város közigazgatási területén” I. ütem projekt során műszaki ellenőri feladatok ellátása

2016.02.– 2016.05.
Közlekedési kivitelezési projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: önálló
„Pécs, Batvölgyi úti árok rendezése” projekt során műszaki ellenőri feladatok ellátása

2015.09.– 2016.11.
Vízgazdálkodási kivitelezési projekt során vízgazdálkodási műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: önálló
BIOKOM Nkft. kezelésében lévő utcák csapadékvíz elvezetési munkái során műszaki ellenőri feladatok ellátása

2015.12.– 2016.06.
Vízgazdálkodási kivitelezési projekt során vízgazdálkodási műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói
Hosszúhetény – Püspökszentlászló, 0195 hrsz-ú út vízkár utáni helyreállítási munkái projekt során műszaki ellenőri feladatok ellátása

2016.01.– 2016.06.
Közlekedési kivitelezési projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: önálló
„Nagyharsány, Kolónia u. 319/22. mögötti közterületen a 17. sz. mögött történt pincebeszakadás helyreállítási munkái” során műszaki ellenőri feladatok ellátása

2016.01.– 2016.06.
A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: önálló
Hosszúhetény Önkormányzata által kezelt úthálózaton alkalmazott karbantartási, javítási technológiák vizsgálata és minősítése, műszaki ellenőri feladatok ellátása

2015.02.– 2015.09.
Közlekedési kivitelezési projekt során közlekedési műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: szakági műszaki ellenőrök bevonásával
Hosszúhetény, Péter u. 2. (1015, 1043 hrsz.) partfalomlásának helyreállítási munkái műszaki ellenőri feladatok ellátása

2015.05.– 2015.06.
A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: önálló
Orfű, Malomárok mederrendezés munkái során műszaki ellenőri feladatok ellátása

2014.10.– 2015.05.
Vízgazdálkodási kivitelezési projekt során vízgazdálkodási műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: szakági műszaki ellenőrök bevonásával
Paks, Duna utca út- és közműfelújítás, építés "  kivitelezési munkái  során műszaki ellenőri feladatok ellátása

2015.05.– 2015.12.
Közlekedési kivitelezési projekt során közlekedési műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: szakági műszaki ellenőrök bevonásával
Paks, Hattyú utca út- és közműfelújítás, építés "  kivitelezési munkái  során műszaki ellenőri feladatok ellátása

2015.05.– 2015.12.
Közlekedési kivitelezési projekt során közlekedési műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: szakági műszaki ellenőrök bevonásával
Paks, Eötvös utca út- és közműfelújítás, építés "  kivitelezési munkái  során műszaki ellenőri feladatok ellátása

2015.07.– 2015.12.
Közlekedési kivitelezési projekt során közlekedési műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: szakági műszaki ellenőrök bevonásával
Paks, Kömlődi utcai záportározó és vízmosáskötést szolgáló vizilétesítmények építése "  kivitelezési munkái  során műszaki ellenőri feladatok ellátása

2015.08.– 2015.11.
Vízgazdálkodási kivitelezési projekt során vízgazdálkodási műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: szakági műszaki ellenőrök bevonásával
Pécs, Megyeri u. 66. alatti ingatlanon található útburkolat felújítási munkái során műszaki ellenőri feladatok ellátása

2015.07.– 2015.08.
Közlekedési kivitelezési projekt során közlekedési műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: önálló
5701 j.  Szederkény-Villány-siklósi országos közút 25+150-25+309 km. sz. közötti burkolat felújítási munkák során műszaki ellenőri feladatok ellátása

2014.12.– 2016.11.
Közlekedési kivitelezési projekt során közlekedési műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: önálló
Pécs, Kovácstelep részét képező Ürögi Fasor és az arról nyíló egyes utcák csapadékvíz elvezetési és útfelújítási munkái I. ütem kivitelezése során műszaki ellenőri feladatok ellátása

2015.08.– 2015.10.
Közlekedési kivitelezési projekt során közlekedési műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói
2015. évi út- és járdafelújítások Siklós Város közigazgatási területén” projekt kivitelezése során műszaki ellenőri feladatok ellátása

2015.08.– 2015.11.
Közlekedési kivitelezési projekt során közlekedési műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: önálló
Paks, Domb utca 10. sz. alatti háziorvosi rendelő teljeskörű felújításának és akadálymentesítésének kivitelezési munkái során műszaki ellenőri feladatok ellátása

2015.07.– 2015.10.
 A projekt során közlekedési műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói
Kozármisleny, József Attila utca és az 578 sz. összekötő út meglévő makadámburkolatú út bel- és külterületi szakasz felújítása során műszaki ellenőri feladatok ellátása

2015.10.– 2015.12.
Közlekedési kivitelezési projekt során közlekedési műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: önálló
Pécs, Móra Ferenc utca 72. sz. alatti HAUNI Kft. telephely, 15. sz. Központi Szociális Épület kivitelezése során útépítés, vízépítés műszaki ellenőrzése

2014.11.– 2015.12.
Kivitelezési projekt során közlekedési és vízgazdálkodási műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói
„BÓLY - BORJÁD - MONYORÓD - NAGYBUDMÉR - PÓCSA TÉRSÉGI IVÓVÍZMINŐSÉGJAVÍTÓ PROJEKT”

KEOP-1.3.0/09-11-2013-0050

2014.11.– 2015.12.
Vízgazdálkodási kivitelezési projekt során vízgazdálkodási műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Projektvezető mérnök és műszaki ellenőr

(FIDIC Piros könyv)

KEOP forrásból támogatott

Munkavégzés és Felelősség: szakági műszaki ellenőrök bevonásával
Ős-Dráva programhoz illeszkedő kerékpáros-turisztikai fejlesztés megvalósítása” tárgyú DDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 azonosítószámú projekthez kapcsolódó kerékpárút kivitelezés, meglévő nyomvonal kijelölés és kitáblázás vonatkozásában műszaki ellenőri feladatok ellátása

2014.07.– 2015.07.
Közlekedési kivitelezési projekt során közlekedési műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: szakági műszaki ellenőrök bevonásával
DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0063 azonosító számú „Kerékpáros turisztikai fejlesztések a Siklósi mikrotérségben”, Nagyharsány és a Siklós északi elkerülő út körforgalmú csomópontja közötti kerékpárút építés műszaki ellenőrzése

2014.01.– 2015.07.
Közlekedési kivitelezési projekt során közlekedési műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: szakági műszaki ellenőrök bevonásával
Megbízási szerződés keretében felügyelő mérnök tevékenység ellátása az öt prioritás területén KÖZOP projektekkel kapcsolatban

2014.09.– 2015.01.
Felügyelő Mérnöki tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: önálló
Siklós Város Önkormányzata által kezelt úthálózaton alkalmazott karbantartási, javítási technológiák vizsgálata és minősítése, műszaki ellenőrzés

2014.05.– 2014.11.
Közlekedési kivitelezési projekt során közlekedési műszaki ellenőri és Mérnöki tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: önálló
Villány Város Önkormányzata által kezelt úthálózaton alkalmazott karbantartási, javítási technológiák vizsgálata és minősítése, műszaki ellenőrzés

2014.02.– 2014.05.
Közlekedési kivitelezési projekt során közlekedési műszaki ellenőri és Mérnöki tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: önálló
„Magyarország-Horvátország IPA Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (HUHR/1101/1.2.2/1003) - Cycling across cultures – Harkány, külterület 5717. J. országos közút melletti kerékpárút

2014.03. – 2014.07.
Közlekedési kivitelezési projekt során közlekedési műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: önálló
 „Cross-border cooperation in bicycle infrastructure development at the Danube-Drava area”

(HUHR/1101/1.2.2/1011 azonosító számú, Mohács Ijász utca (088/3hrsz.)-sátorhelyi ök. út (5702. sz. közút) közötti szakasz)

2014.02. 2014.11.
Közlekedési kivitelezési projekt során közlekedési műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: szakági műszaki ellenőrök bevonásával
BIOKOM Nkft. által kezelt úthálózaton alkalmazott karbantartási, javítási technológiák vizsgálata és minősítése

2014.02.– 2014.05.
Mérnöki tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: önálló
  • technológiák vizsgálata

  • javaslattétel műszaki tartalomra

  • kivitelezési munkák felülvizsgálata

Kerékpárút kivitelezése a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében

(HUHR/1101/1.2.2/1012/SER-HU01-2)

2013.12.– 2014.11.
Közlekedési kivitelezési projekt során közlekedési műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: Konzorciumban, konzorcium vezetőjeként
Pécs Egyetemvárosi kerékpárút-hálózat fejlesztése (DDOP-5.1.1-11-2011-0004)

2013.08. – 2014.02.

 
Közlekedési kivitelezési projekt során közlekedési műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói
58. sz. főút Pécs, Árpád-híd nyugati felhajtó ág állagmegóvási munkái

2013.07.- 2013.10.

 
Közlekedési kivitelezési projekt során közlekedési műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és  Felelősség: önálló
Komló Altáró Ipari Park infrastrukturális fejlesztése

2013. 04.– 2013.12.

 

 
Közlekedési és vízgazdálkodási kivitelezési projekt során közlekedési és vízgazdálkodási műszaki ellenőri tevékenység ellátása

DDOP pályázat

Munkavégzés és Felelősség:

szakági műszaki ellenőrök bevonásával
Siklós Város Szennyvízközmű beruházása

2012.05. – 2014.03.

 

 
Vízgazdálkodási kivitelezési projekt során vízgazdálkodási műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Projektvezető mérnök és műszaki ellenőr

(FIDIC sárga és Piros könyv)

KEOP forrásból támogatott

Munkavégzés és Felelősség: szakági műszaki ellenőrök bevonásával
  • Csatornahálózat bővítés

  • Csatornahálózat rekonstrukció

  • Szennyvíz telep bővítése és rekonstrukció


 
Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén

2012.09. – 2014.05.
Vízgazdálkodási kivitelezési projekt során vízgazdálkodási műszaki ellenőri tevékenység ellátása

DDOP pályázat

Munkavégzés és Felelősség: Alvállalkozói szerződés keretében

 
Belterületi vízrendezés Bakonyán

2012.09. – 2013.07.
Vízgazdálkodási kivitelezési projekt során vízgazdálkodási műszaki ellenőri tevékenység ellátása

DDOP pályázat

Munkavégzés és Felelősség: önálló
Villány és Nagyharsány közötti kerékpárút építése

2012.07.– 2012.11.
Közlekedési kivitelezési projekt során közlekedési műszaki ellenőri tevékenység ellátása

DDOP pályázat

Munkavégzés és Felelősség: önálló
Cserkút-Plató, gravitációs rendszer felújítása és a települési vezetékes rendszerrel való összekötése

2012.05– 2012.06.
Vízgazdálkodási kivitelezési projekt során vízgazdálkodási műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Munkavégzés és Felelősség: önálló
61. sz. főút Somogy Megyei szakasza 11,5 tonnás burkolat-megerősítése III. szakasz 138,3-154,6 km. Sz. között

2010.09.-2011.08.
Projektvezető

A tevékenységek költséghelyi gazdája, és irányító mérnöke. A tevékenységek költségeinek  kézbentartása és szakmai felügyelete, a szakmai, és gazdasági stratégia kidolgozása, szerződések kötése, a szerződésekben foglalt követelmények betartása és teljesítése.
NOSTRA Cement Kft. Királyegyházán létesült gyárában út- és térburkolatok kivitelezése

2010.03.-2011.08.
Projektvezető

A tevékenységek költséghelyi gazdája, és irányító mérnöke. A tevékenységek költségeinek  kézbentartása és szakmai felügyelete, a szakmai, és gazdasági stratégia kidolgozása, szerződések kötése, a szerződésekben foglalt követelmények betartása és teljesítése.
67. sz. főút Kaposfüred elkerülő szakaszának építési munkái a 42+000-47+741,82 km. sz. között

2009.09.-2011.08.
Projektvezető

A tevékenységek költséghelyi gazdája, és irányító mérnöke. A tevékenységek költségeinek  kézbentartása és szakmai felügyelete, a szakmai, és gazdasági stratégia kidolgozása, szerződések kötése, a szerződésekben foglalt követelmények betartása és teljesítése.
SOPIANAE Terv I. alrendszer megvalósítása

2009.05.-2010.07.
Projektvezető

A tevékenységek költséghelyi gazdája, és irányító mérnöke. A tevékenységek költségeinek  kézbentartása és szakmai felügyelete, a szakmai, és gazdasági stratégia kidolgozása, szerződések kötése, a szerződésekben foglalt követelmények betartása és teljesítése.
Hosszúhetény nyugati elkerülő út kivitelezése 0+000-2+975 km. sz.

2008.09.-2009.12.
Projektvezető

A tevékenységek költséghelyi gazdája, és irányító mérnöke. A tevékenységek költségeinek  kézbentartása és szakmai felügyelete, a szakmai, és gazdasági stratégia kidolgozása, szerződések kötése, a szerződésekben foglalt követelmények betartása és teljesítése.
5804 j. ök. út 6+500-17+675, 19+200-36+025, 38+000-43+035 km. sz. szakaszok burkolatfelújítása.

2009.03.-2009.06.
Projektvezető

A tevékenységek költséghelyi gazdája, és irányító mérnöke. A tevékenységek költségeinek  kézbentartása és szakmai felügyelete, a szakmai, és gazdasági stratégia kidolgozása, szerződések kötése, a szerződésekben foglalt követelmények betartása és teljesítése.
6541 j. út Hird-Mázaszászvár ök. út 14+022-16+676 km. sz. között útbiztosítás és Völgységi patak mederáthelyezés.

2008.12.-2009.04.
Projektvezető

A tevékenységek költséghelyi gazdája, és irányító mérnöke. A tevékenységek költségeinek  kézbentartása és szakmai felügyelete, a szakmai, és gazdasági stratégia kidolgozása, szerződések kötése, a szerződésekben foglalt követelmények betartása és teljesítése.
Bátaapátiban létesítendő, a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló telephely külső utak megvalósítási munkái

2008.01.-2008.09.
Projektvezető

A tevékenységek költséghelyi gazdája, és irányító mérnöke. A tevékenységek költségeinek  kézbentartása és szakmai felügyelete, a szakmai, és gazdasági stratégia kidolgozása, szerződések kötése, a szerződésekben foglalt követelmények betartása és teljesítése.
Pécs, DNY-i elkerülő út III. ütem KIOP program „B” komponens elkerülő és tehermentesítő út építése

2005.04.-2006.08.
Projektvezető

A tevékenységek költséghelyi gazdája, és irányító mérnöke. A tevékenységek költségeinek  kézbentartása és szakmai felügyelete, a szakmai, és gazdasági stratégia kidolgozása, szerződések kötése, a szerződésekben foglalt követelmények betartása és teljesítése.